info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update 05/10/2021

nieuwsoverzicht

05.10.2021

Begin februari kregen alle bewoners en medewerkers hun tweede vaccinatie. Vorige week gaf de IMC ook
groen licht om een extra dosis van het Covid-vaccin toe te dienen aan alle 65-plussers. Dus naast de
bewoners van het woonzorgcentrum ook die van de assistentiewoningen en de gebruikers van het
dagcentrum.


Alle bewoners van het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen en de gebruikers van het dagcentrum
werden vorige week bevraagd of ze al dan niet een 3e vaccinatie wensen.
Vandaag ontvingen we bericht dat de vaccins op 12 oktober 2021 worden geleverd in De Winde.

  • Gebruikers dagcentrum

Dinsdag 12 oktober zal het vaccinatieteam in de namiddag langskomen bij de gebruikers van het dagcentrum. Indien nodig komt het vaccinatieteam op woensdag 13 oktober in de namiddag nogmaals langs op het dagcentrum.

  • Bewoners groep van assistentiewoningen

Dinsdag 12 oktober zal het vaccinatieteam in de namiddag langskomen bij de bewoners van de assistentiewoningen.

  • Bewoners woonzorgcentrum

Woensdag 13 oktober zal het vaccinatieteam in de namiddag langskomen bij de bewoners van het woonzorgcentrum.

 

VRAGEN?!

Paula Torfs is vaccinatieverantwoordelijke voor De Winde. Zij is het aanspreekpunt in De Winde voor alles wat de interne organisatie van de vaccinatie betreft.

Dr. Jan Maes, CRA, zal samen met 2 verpleegkundigen de vaccins toedienen. Het vaccinatieteam komt langs op de afdelingen en in de assistentiewoningen. Het vaccinatieteam zorgt nadien voor een correcte registratie in de online toepassing Vaccinnet, waar je je vaccinaties via www.myhealthviewer.be zelf kan bekijken.

 

LET OP! Heb je als bewoner van de assistentiewoningen al een oproepingsbrief voor je 3de vaccinatie ontvangen? Bezorg deze brief dan zo snel mogelijk aan Els Hermans. Mocht je ervoor kiezen om zelf langs te gaan in het vaccinatiecentrum, gelieve dit dan zo snel mogelijk door te geven.

Gebruikers van het dagcentrum die reeds een oproepingsbrief voor de 3de vaccinatie hebben ontvangen en ervoor kiezen om in het dagcentrum gevaccineerd te worden, bezorgen deze brief aan Greet Boeckx.

 

Met vriendelijke groeten,

Fritz Van Clemen

Directeur