info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update 1 maart 2022

nieuwsoverzicht

01.03.2022

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg is van mening dat het op dit ogenblik niet evident is om af te wijken van de bestaande richtlijnen. Ook al zijn er in de brede samenleving tal van versoepelingen mogelijk.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg meent dat zeker voor wat betreft de kwetsbare groepen, versoepelingen momenteel minder aan de orde zijn omdat de medische verantwoording daarvoor ontbreekt. Kwetsbare doelgroepen vragen extra aandacht en behoedzaamheid als het gaat om mogelijke wijzigingen in de richtlijnen.

 

Vandaag kwam de werkgroep infectiepreventie van De Winde samen om de geldende maatregelen van De Winde te bespreken. In deze nieuwsflash vind je de genomen maatregelen en wat dit voor De Winde betekent.

 

De nieuwsflash kan je hier in PDF downloaden.