info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update 11 juni 2021

nieuwsoverzicht

11.06.2021

  • banner website 0406 tips

Iedereen kijkt uit naar de zomer en is toe aan een welverdiende vakantie. De werkgroep infectiepreventie kwam daarom op donderdag 10 juni samen om enkele afspraken te maken.
In deze nieuwsbrief lees je meer over het ventileren & koelen van ruimtes en het testen na een vakantieperiode.
De eerder gemaakte afspraken (zie nieuwsbrief 04-05-21) omtrent de bezoekregeling en het gebruik van de cafetaria blijven gelden.

De nieuwsbrief kan je hier in PDF terugvinden.

 

HOE VENTILEREN & KOELEN met COVID-19 maatregelen?!
GEZONDE KWALITEIT VAN BINNENLUCHT


Voor een gezonde kwaliteit van de binnenlucht is het belangrijk om voldoende te ventileren en verluchten. De WHO benoemt ventilatie ook als belangrijke factor om te voorkomen dat het virus dat COVID-19 veroorzaakt, zich binnen kan verspreiden.

LET OP!
Tijdens een warmteperiode wordt er aanbevolen om ramen en deuren gesloten te houden om de warmte buitenshuis te houden. Ventileren en verluchten wordt pas aangeraden wanneer de buitentemperatuur lager ligt dan de binnentemperatuur.
Zorg er in eerste instantie voor dat de binnenruimtes zo min mogelijk opwarmen. Onze nachtploeg zal ervoor zorgen dat ‘s avonds voldoende ramen worden geopend, zodat de binnenruimtes in het woonzorgcentrum voldoende worden verlucht.
Op www.warmedagen.be/hoe-afkoelen-bij-warm-weer kan je nog meer tips vinden!
Tijdens de waakzaamheidsfase van het Vlaams Warmteactieplan worden temperaturen en ozonconcentraties door de overheid opgevolgd. Bij het activeren van de waarschuwingsfase of de alarmfase kan extra en specifieke aandacht gevraagd worden voor de afwegingen tussen coronamaatregelen en hittemaatregelen. De voor- en nadelen van een koele, gesloten omgeving moeten worden afgewogen tegen het nut van ventilatie. Hierbij moet rekening gehouden worden met de actuele situatie en de afwegingen zullen maatwerk zijn voor ieder woonzorgcentrum.

Gebruik van een airco of ventilator… ?!

… in gemeenschappelijke ruimtes?

Het gebruik van ventilatoren en (mobiele) airco’s voor luchtcirculatie/koeling wordt afgeraden in gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen aanwezig zijn, vooral in kleine ruimtes, gesloten of gedeeltelijk open ruimtes met minimale buitenluchtuitwisseling. De meeste aircosystemen gebruiken geen verse buitenlucht, maar halen hun lucht rechtstreeks uit de binnenruimte.


… in individuele kamers?

In individuele kamers of particuliere woningen kan het gebruik van ventilatoren en (mobiele) airco’s makkelijker worden toegepast. Let wel: we zien airco’s als een laatste redmiddel. Weer eerst en vooral de zon en hitte uit de kamer/woning en zorg voor een goede nachtventilatie. Plaats je toch een ventilator of een (mobiele airco)? Richt ze dan nooit op een persoon.
Het inzetten van ventilatoren op individuele kamers zal door de verschillende interne werkgroepen (zoals de werkgroep palliatieve) worden besproken.

Wist je… … dat een ventilator jouw woning niet koelt?

Een ventilator geeft een luchtverplaatsing. Die luchtverplaatsing kan bij de juiste omstandigheden ervoor zorgen dat je zweterige huid sneller warmte afvoert en je zelf dus kan afkoelen. Bij heel hoge temperaturen of bij hoge luchtvochtigheid zal dit minder efficiënt gebeuren.
Bron: www.warmedagen.be

 

REIZEN TIJDENS DE ZOMER?!

De federale overheid heeft de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.
Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven sterk afgeraden.


SNELTEST na je vakantie!


MEDEWERKERS
Tijdens de werkgroep infectiepreventie werd afgesproken dat er bij elke medewerker een sneltest wordt afgenomen bij de terugkeer naar de werkvloer na zijn/haar verlofperiode.
BEZOEKERS
Ook bezoekers hebben de mogelijkheid om een sneltest te laten afnemen na een verlofperiode.

 

De volledige nieuwsbrief kan je hier in PDF terugvinden.