info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update 11/02/2021

nieuwsoverzicht

11.02.2021

 • afstand houden v3
 • mondneusmasker v4
 • openlucht v4
 • contacten 1 v3
 • contacten v3
 • was en ontsmet v3

Beste familie, mantelzorger, medewerker,

 

Deze week woensdag kwam de werkgroep infectiepreventie weer samen. Onderstaande werd besproken:

Actuele situatie besmettingen bewoners en personeel

Er wonen momenteel 57 bewoners in het woonzorgcentrum.

Nieuwe bewoners worden via de transitzone opgenomen. Er wordt maximum 48 uur vooraf een covid-19 test afgenomen en op de 7de dag van opname wordt een tweede test afgenomen. Tot het resultaat gekend is, verblijven de nieuwe bewoners alvast op hun kamer.

Momenteel verblijven er in het woonzorgcentrum 2 bewoners in contact-druppel isolatie. Bij beide bewoners werd deze week een eerste test afgenomen. Het eerste resultaat blijkt negatief! Er zijn afgelopen week ook twee bewoners overleden, deze overlijdens zijn niet COVID-gerelateerd. Wij wensen de familie veel sterkte bij het verlies van hun dierbare.

Vaccinatie bewoners en personeel

Op 8 en 9 februari werd er opnieuw gevaccineerd in De Winde. In totaal werden 212 mensen voor de 2de keer gevaccineerd en 11 mensen voor de 1 ste keer, waaronder enkele nieuwe bewoners, 2 medewerkers en 6 leden van het vaccinatiecentrum.

Er werd nog een ‘nieuwsflits Covid-19 vaccinatie’ ontvangen over wat als medewerkers/bewoners hun 2de vaccin gemist hebben. Belangrijk is dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen zorg en niet-zorgpersoneel. Meer info kan je terugvinden op www.laatjevaccineren.be.

Het vaccineren van nieuwe bewoners zal via mobiele vaccinatieteams vanuit het vaccinatiecentrum gebeuren.

Wij wensen uitdrukkelijk iedereen te bedanken die heeft mee gewerkt aan de vaccinatiecampagne in De Winde. Wij zijn ook bijzonder trots dat we een hoog vaccinatiepercentage kunnen voorleggen, zowel bij de bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen als bij onze medewerkers.

We willen iedereen er nogmaals attent op maken dat de bescherming tegen Covid-19 maar ingaat op dag 10 na de 2e vaccinatie. Dit betekent pas op 18 februari! We vragen uitdrukkelijk dat bewoners, bezoekers én medewerkers zich blijven houden aan de geldende maatregelen.

Sneltesten bezoek

In functie van het preventief testen van bezoekers werden AG sneltesten besteld.

Bij de wissel van het bezoek (om 14 dagen) zal er een sneltest aangeboden worden aan de (nieuwe) geregistreerde bezoeker. Op 24/02 wordt hiervoor een moment voorzien. Wanneer men positief test, wordt de toegang tot het woonzorgcentrum ontzegd.

Een bezoeker met symptomen wordt gevraagd NIET op bezoek te komen in het woonzorgcentrum!

Algemene voorzorgsmaatregelen en impact van de vaccinaties op de maatregelen en richtlijnen

Zes gouden regels

Het navolgen van de algemene voorzorgsmaatregelen blijft essentieel om een ongecontroleerde groei van de epidemie te vermijden. Dit veronderstelt van iedereen de nodige burger- en verantwoordelijkheidszin.

De basis wordt gevormd door de zes gouden regels voor risicobeheer. Zie https://www.zorg-en-gezondheid.be/nationale-veiligheidsraad-6-gouden-regels-voor-risicobeheer .

Voorzorgsmaatregelen in De Winde

Het steeds toepassen van de algemene voorzorgsmaatregelen werkt in belangrijke mate preventief. Het beperkt enerzijds het risico op overdracht tussen personen én het beschermt anderzijds tegen de micro-organismen van de andere persoon.

Mogelijke aanpassingen maatregelen en richtlijnen

In de huidige fase van de epidemie kunnen nog geen wijzigingen of versoepelingen van de maatregelen worden doorgevoerd; ook niet inzake de bezoekregeling. Zelfs nu alle medewerkers en bewoners een 2 keer gevaccineerd zijn, moeten de voorzorgs- en hygiënemaatregelen worden aangehouden en moet de naleving van de maatregelen verder worden opgevolgd.

De belangrijkste maatregelen voor De Winde:

Bezoeker

 • Voorlopig is er geen uitbreiding in de bezoekregeling.
 • Iedereen die De Winde betreedt, draagt een chirurgisch mondneusmasker tijdens de volledige aanwezigheidsduur. Het masker bedekt steeds de mond én de neus.
 • Alle externen die De Winde binnenkomen dienen zich te registreren. Bezoekers die de registratie weigeren, wordt de toegang tot de voorziening geweigerd. De temperatuurcontrole wordt opgeheven.
 • Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de symptomen gedurende 14 dagen niet op bezoek komen.
 • Bezoekers die een hoogrisicocontact hadden of die terugkeren uit een rode zone, kunnen gedurende 10 dagen, te tellen vanaf de dag van terugkeer of de datum van het hoogrisicocontact, niet op bezoek komen. Aansluitend op deze periode van 10 dagen volgt een periode van vier dagen “voorzichtigheid”.

Bewoner

 • Elke bewoner verblijft in een afdelingsbubbel en kan contact hebben met andere bewoners van die afdeling zonder afstand of het dragen van een mondneusmasker.
 • Elke bewoner kan 1 knuffelcontact ontvangen op zijn kamer. Bewoner én bezoeker dragen een mondneusmasker. Elke 14 dagen kan er gewisseld worden van knuffelcontact (zie eerder).
 • Contacten met andere bezoekers kan niet in de gebouwen van De Winde. Daarvoor dienen de raambezoeken, de tuinbezoeken en de tuinkamerbezoeken. Diverse vormen van contact via sociale media zijn ook mogelijk.
 • Het verlaten van De Winde voor familiebezoeken, familiebijeenkomsten, … wordt sterk afgeraden. Voor bewoners van de assistentiewoningen gelden de nationale richtlijnen.
 • Er wordt gekozen om blijvend te testen bij terugkeer van een bewoner vanuit het ziekenhuis. De bewoner verblijft op zijn/haar eigen kamer gedurende de isolatie.
 • Bij (interne) verhuis van afdeling dient er geen isolatie toegepast te worden maar wordt er wel voorzichtigheid geboden.
 • Na een positieve test dient er binnen de 2 volgende maanden geen nieuwe test afgenomen te worden, tenzij voor de CT-bepaling. Bij symptomen wordt er steeds getest en contactdruppelisolatie toegepast.

Medewerker

 • Werknemers worden afdelingsgebonden ingezet.

Activiteiten

 • De communieronde zal stilaan terug georganiseerd worden door de vrijwilligers van het pastorale team. Er wordt hiervoor een vaste vrijwilliger per afdeling toegekend.
 • Voor de GAW kunnen de vieringen terug opgestart worden, mits het naleven van de afstandsregel (1,5m) en het dragen van een mondneusmasker.
 • De vieringen in het woonzorgcentrum kunnen georganiseerd worden per (afdelings)bubbel (gegroepeerd aan tafel). Omdat er onvoldoende ruimte is in de kapel zal deze nog niet geopend worden.
 • Een wandeling maken met de bewoner kan mits het naleven van de richtlijnen. Dit wil zeggen 1 op 1 met afstand van elkaar. Dus wandelen in grote groep kan nog even niet!
 • Voorlopig kunnen muzikanten enkel optreden in de tent.
 • Vanaf 24 februari wordt de cafetaria enkel voor bewoners (niet voor bezoek) terug opgestart. De bediening zal door interne medewerkers of geregistreerde (en gevaccineerde) vrijwilligers gebeuren. Bezoeken aan de cafetaria worden per leefbubbel in combinatie met een activiteit georganiseerd. De ruimte zal na elk bezoek voldoende geventileerd worden. De opening van de cafetaria voor bezoekers kan enkel indien de nationale maatregelen voor de horeca dit toelaten.
 • Het heropstarten van de vrijwilligerswerking wordt in overleg met Elien, verantwoordelijke voor de vrijwilligers, opgenomen. Het ‘Corona-ouderencharter’ zal als leidraad gebruikt worden.

Pedicure en kapster

 • Vanaf 19 februari kan Anja, pedicure, haar activiteiten terug opstarten. Zij zal de pedicure per afdeling en op de kamer van de bewoner uitvoeren.
 • Vanaf 23 februari kan ook Hilde, onze kapster, haar kapsalon weer openen. Zij zal echter in een 1 op 1 relatie werken. Dwz dat er telkens maar 1 bewoner zich in het kapsalon mag bevinden. Bewoners van 1 afdeling worden op dezelfde dag ingepland.

Bezoek GAW

 • In functie van de bezoekersregeling van GAW, dienen de nationale richtlijnen gevolgd te worden. Tijdens de gebruikersraad (17/02) zal er geïnformeerd worden of zij zich willen conformeren aan de WZC-maatregelen, zodat zij eventueel ook terug gebruik kunnen maken van kapsalon, cafetaria, … . Hierbij kan er nog steeds externe dienstverlening toegelaten worden, alsook 1 vaste bezoeker (wisselend om 14 dagen). Bij akkoord dient het bezoek zich aan te melden en zal de deur ter hoogte van Werftstraat gesloten blijven. Bewoners mogen zich nog wel extern begeven, o.a. winkelbezoek.

Algemeen

 • Vanaf 22 februari zal ‘het oude dagcentrum’ dienst doen als personeelsrefter.
 • Het blijft ieders verantwoordelijkheid om er op toe te zien dat de maatregelen nageleefd worden en beschermingsmiddelen correct worden gedragen. Werknemers mogen geen zelf meegebrachte mondneusmaskers dragen tijdens de dienst. Tijdens overlegmomenten of pauzes mag het mondneusmasker afgezet worden op voorwaarde dat er steeds een afstand van 1,5 m gerespecteerd wordt.

Er wordt ons door sommige familieleden gevraagd om studenten die zich niet wensen te vaccineren de toegang tot het woonzorgcentrum te ontzeggen. Aan deze vraag kunnen we echter geen positief gevolg geven. De overheid besliste echter dat het vaccineren niet verplicht is, doch sterk aangeraden! Vandaar ook dat de werkgroep ervoor kiest om wat betreft het inzetten van vrijwilligers, voorlopig de voorkeur te geven aan gevaccineerde vrijwilligers.

 

Tijdens de volgende vergadering van de werkgroep infectiepreventie staat de mogelijke uitbreiding van de bezoekregeling, de eventuele opening van de cafetaria voor bezoekers en de aanpassingen van het COVID-draaiboek op de agenda.

 

Wij kijken hoopvol uit naar de toekomst.

 

Met vriendelijke groeten,

Fritz Van Clemen

Directeur