info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update 11/03/2021

nieuwsoverzicht

11.03.2021

Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de STAVAZA in het woonzorgcentrum op donderdag 11 maart.
Na onze vorige communicatie ontvingen we van verschillende familieleden telefoontjes of mails. We hebben hier alle begrip voor en we proberen in de mate van het mogelijke rekening te houden met de opmerkingen en suggesties die worden gegeven.
Woensdagavond, 10 maart, vond een infomoment plaats met familieleden, tijdens dit overlegmoment werd de bezoekregeling onder de loep genomen.
Vandaag donderdag 11 maart kwam het crisisteam samen. De aangepaste COVID-draaiboeken werden doorgenomen, de uitbreiding van de bezoekregeling en het inzetten van sneltesten stond op de agenda. In deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de gemaakte afspraken.

Langs deze weg willen we de familieleden die aanwezig waren tijdens de Skypesessie van woensdag bedanken voor hun aanwezigheid en hun inbreng tijdens het overlegmoment. DANKJEWEL!

Wanneer u wenst aan te sluiten bij het volgende familie-overlegmoment kan je dit laten weten door een mailtje te sturen aan info@dewinde.be.

Met vriendelijke groet,
Fritz Van Clemen Directeur

Momenteel is 90% van de bewoners en 89% van de medewerkers in De Winde gevaccineerd.


NIEUWE BEWONERS

Bij opname zal de opnameverantwoordelijke de bewoner en/of familie bevragen of de bewoner al dan niet gevaccineerd werd. Nieuwe bewoners die
nog niet gevaccineerd werden, zullen via het vaccinatiecentrum een uitnodiging ontvangen om zich in het vaccinatiecentrum van hun woonplaats te laten vaccineren. Breng onze vaccinatieverantwoordelijke, Paula Torfs, zeker op de hoogte als je deze uitnodiging ontvangt voor de bewoner. De verdere praktische afspraken mbt de vaccinatie worden in overleg met Paula gemaakt.

MEDEWERKERS

Medewerkers die nog niet gevaccineerd werden zullen eveneens via het vaccinatiecentrum een uitnodiging ontvangen om zich in het vaccinatiecentrum van hun woonplaats te laten vaccineren.

BELANGRIJKE WEETJES MBT VACCINATIES

Geen enkel vaccin beschermt 100%. Personen die gevaccineerd zijn en mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen moeten daarom nog
steeds getest worden met een PCR-test.
Er is momenteel onvoldoende zekerheid dat personen die gevaccineerd zijn het virus niet meer zouden kunnen overdragen. Zolang de vaccinatiegraad
in risicogroepen laag ligt, betekent dit dat er geen uitzonderingen op de quarantaine toegestaan kunnen worden voor personen die reeds gevaccineerd werden.

SNELTESTEN

Sinds enkele weken beschikken we over sneltesten. Deze worden gebruikt bij twijfel wanneer een medewerker COVID-symptomen vertoont. Na een 15-
tal minuten is de uitslag van de sneltest bekend. Bij een positief resultaat gaat het personeelslid onmiddellijk in isolatie thuis en verwittigt de huisarts.
Bij een negatief resultaat wordt een PCR-test afgenomen. De sneltesten zullen ook ingezet wanneer externe dienstverleners toegang wensen tot het woonzorgcentrum.

NIEUWE BEWONERS

Bij de opname van nieuwe bewoners hanteren we nog steeds volgende richtlijnen: Nieuwe bewoners worden via de transitzone opgenomen. Vóór de
opname wordt een COVID-19 test afgenomen en op de 7de dag van opname wordt een tweede test afgenomen. Tot het resultaat gekend is, verblijven de
nieuwe bewoners in de transitzone. Er wordt geen contact-druppel isolatie toegepast. Bezoek aan bewoners die verblijven in de transitzone is mogelijk. Er wordt 1 geregistreerde bezoeker toegelaten op de kamer. De bezoeker komt het woonzorgcentrum binnen langs de toegangsdeur aan de transitzone en gaat ook langs deze weg het woonzorgcentrum weer buiten. Volgende voorzorgsmaatregelen worden in acht genomen:
De bezoeker draagt een mondneusmasker.
Goede handhygiëne wordt toegepast.
Heb je zelf COVID-symptomen of had je een hoogrisico-contact kom dan niet op bezoek.

KAMERBEZOEK

Na het familieoverleg van woensdagavond werd er tot een consensus gekomen om vanaf maandag 15 maart 2021 de bezoekregeling in De Winde op een voorzichtige wijze uit te breiden.
Per bewoner kan er 1 geregistreerde bezoeker alle dagen op bezoek komen.
Bijkomend kan er een 2e bezoeker komen van de 1e tot en met de 15e van de maand en nog een andere bezoeker van de 16e tot het einde van de maand. We proberen het hieronder met fictieve namen te verduidelijken:
Bezoeker JAN, PAUL en MAGDA worden geregistreerd als bezoeker voor bewoner GUSTA.
JAN kan alle dagen van de maand op bezoek komen.
PAUL kan van de 1e tot en met de 15e van de maand op bezoek komen bij Gusta en MAGDA kan van de 16e tot het einde van de maand op bezoek komen.
Op deze manier kan GUSTA elke dag 2 bezoekers ontvangen.
LET OP! Er wordt steeds maar 1 bezoeker tegelijkertijd toegelaten op de kamer, dus spreek goed af wie op welk tijdstip langskomt.


BEZOEKEN BUITEN HET WZC

Bewoners zijn vrij om buiten te gaan, mits het respecteren van de beschermingsmaatregelen zoals die gelden buiten de voorziening, conform de nationale bepalingen en de geldende lokale bepalingen. De voorwaarden die vastgelegd zijn voor alle burgers zijn van toepassing. Bijv. een winkelbezoek kan wel, maar een bezoek aan meerdere familieleden tegelijkertijd kan niet (cfr. de nationale richtlijnen inzake het aantal contacten).
Wanneer u een bewoner wenst mee te nemen buiten het woonzorgcentrum vragen wij u om steeds de afdelingsmedewerkers hiervan op de hoogte te brengen.

BEZOEKEN IN OPENLUCHT

Wanneer het weer het toelaat kan er ook buiten op de site van De Winde een bezoek plaatsvinden.
In de buitenlucht kan er met een beperkt aantal personen samen gekomen worden. Weliswaar met het respecteren van de afstands-regels en het dragen van een mondneusmasker.
Verspreid over de grasperken worden er de komende dagen tafeltjes met een beperkt aantal stoelen voorzien.
De tafels en stoelen worden zo gepositioneerd dat de afstand van 1,5m steeds kan nageleefd worden. Graag vragen we aan iedereen om geen tafels en stoelen te verplaatsen.
Enkel de geregistreerde contacten halen de bewoner op om buiten te gaan.

WANDELEN IN HET PARK

Voortaan zal ook tijdens de weekends de groene poort van het kasteelpark geopend worden zodat men ook hier een mooie wandeling kan maken.

ACTIVITEITEN

Activiteiten kunnen op een voorzichtige manier weer afdelingsoverschrijdend worden aangeboden met inachtname van de af-standsmaatregelen tussen de bewoners van de verschillende afdelingen en het dragen van een mond-neusmasker.
Op Goede Vrijdag 2 april zal de viering in de cafetaria plaatsvinden voor de bewoners van het woon-zorgcentrum. Op hetzelfde ogenblik zal voor de bewoners van de assistentiewoningen eenzelfde viering plaatsvinden in het zaaltje van de assistentie-woningen.
De mogelijkheid om de viering Live te Streamen voor familieleden wordt nog onderzocht.

De nieuwsbrief kan je hier in PDF terugvinden.