info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update 15 januari

nieuwsoverzicht

15.01.2021

Beste bewoner, mantelzorger, medewerker,

 

Deze week kregen we het verlossende bericht dat volgende week maandag 18 januari 2021 niet alleen de bewoners kunnen gevaccineerd worden maar ook de medewerkers! Het 2e vaccinatiemoment is voorzien op maandag 8 februari 2021. Duid dit alvast met stip aan in uw agenda. Hierbij een overzicht met de laatste richtlijnen:

Vaccinatie bewoners

Alle 58 bewoners van het woonzorgcentrum en alle 28 bewoners van onze assistentiewoningen werden gevraagd of ze wensen gevaccineerd te worden. 2 bewoners van het woonzorgcentrum hebben geweigerd en 1 bewoner ligt nog in het ziekenhuis en zal later gevaccineerd worden. 83 bewoners hebben dus JA gezegd wat een vaccinatiegraad is van 98%!

De bewoners worden gevaccineerd in de namiddag tussen 13u en 17u. Onze CRA dr. Jan Maes zal samen met een vaccinatieteam van 2 eigen verpleegkundigen instaan voor de vaccinatie. Zij beschikken over een vaccinatiekar en komen naar de assistentiewoningen en naar de 3 afdelingen. Acute bijwerkingen treden op binnen de eerste 15 minuten na vaccinatie. Alle gevaccineerde personen blijven daarom na de vaccinatie nog 15 minuten onder toezicht. Nevenwerkingen zoals moeheid, hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen en koorts kunnen optreden. Bij navraag in diverse andere woonzorgcentra blijkt dat er nauwelijks sprake is van nevenwerkingen.

Een bewoner die op de vaccinatiedag symptomen heeft van Covid zal niet gevaccineerd worden. Ten vroegste 14 dagen na genezing van de symptomen ttz. minstens 3 dagen koortsvrij en een substantiële verbetering in respiratoire symptomen zal hij kunnen gevaccineerd worden.

Vaccinatie medewerkers

91 medewerkers komen in aanmerking voor vaccinatie. Zij werden allemaal individueel bevraagd. 3 medewerkers hebben een vaccin geweigerd. 7 medewerkers kunnen maandag nog niet gevaccineerd worden omwille van medische redenen of omdat ze zwanger zijn, zwanger wensen te worden binnen de komende 3 maanden of omdat ze nog borstvoeding geven. Wanneer we deze 7 medewerkers niet meetellen komen we op een vaccinatiegraad van 96%!

De medewerkers worden gevaccineerd in de voormiddag vanaf 9u30. Onze bedrijfsgeneeskundige dienst Idewe zal de medewerkers vaccineren. Onze bedrijfsarts dr. Ann Peersman zal samen met verpleegkundige Raf instaan voor de vaccinatie en registratie. Ze worden ondersteund door onze vaccinatieteams. De vaccinatie zal doorgaan in de cafetaria. Alle medewerkers brengen hun identiteitskaart mee. Voor zieke medewerkers gelden dezelfde voorwaarden als voor bewoners (zie hierboven).

Bij de vaccinatie van bewoners én medewerkers zullen er vaccins op overschot zijn. Deze vaccins zullen we natuurlijk niet weggooien! De overheid heeft richtlijnen uitgevaardigd wie er nog mag gevaccineerd worden. Deze personen/groepen zijn de volgende:

 • CRA arts
 • Ondersteunende diensten CGD Turnhout: boekhouding, personeelsdienst, IT en bouw
 • Zelfstandig pedicure
 • Cateraar Veresto
 • Bezoekers centrum voor dagverzorging ‘Het Kasteel’
 • Medewerkers Carrewiel
 • Pastoraal Team
 • Vrijwilligers

Werkgroep infectiepreventie

Deze week vergaderde de werkgroep infectiepreventie. 3 familieleden namen deel alsook An Mermans als vakbondsafgevaardigde. Zo zijn we zeker dat onze bewoners én onze medewerkers een stem hebben in de werkgroep. Het hoofdagendapunt was natuurlijk de vaccinatie maar eerst werd een overzicht gegeven van de Covid-besmettingen in De Winde. Nog slechts 1 medewerker is ziek thuis met Covid-19. Er zijn geen bewoners meer met Covid(symptomen). 1 bewoner kwam terug uit het ziekenhuis (niet-Covid) en verblijft in kamerisolatie. Haar eerste test was Covid-negatief. Ze zal zondag nog een 2e keer getest worden.

Een volgend belangrijk agendapunt was de ophef van de cohortes en de interne verhuizen. De negatieve cohorte op Bosrank werd opgeheven. De verneveling is volop bezig. Alle bewoners/families werden ingelicht over de verhuis en kregen de keuze van kamer. Hierbij een overzicht:

 • Heggerank: 3 bewoners zullen intern verhuizen en 2 bewoners verhuizen naar afdeling Bosrank.
 • Bosrank: 1 bewoner zal intern verhuizen. 6 bewoners verhuizen naar Heggerank en 2 bewoners verhuizen naar Wijnrank.
 • Wijnrank: de 2 kamers die nog dienstdoen als kleedkamer voor de cohorte zullen weer bewonerskamers worden.

Verder werden nog afspraken gemaakt:

 1. Alle verhuizen worden georganiseerd vanaf 19/1. Families zullen op de hoogte gebracht worden. De geregistreerde bezoeker kan helpen met verhuis.
 2. Bezoekregeling: Vanaf de ophef van de positieve cohorte Heggerank kan er terug fysiek bezoek zijn.

 

 1. Verdere planning in functie van de verneveling (Els C geeft een go):
  1. Fase 1 : interne verhuizen op de Heggerank. Kleedkamers zullen verdwijnen op k 318 – 319. Verhuizen van bewoners van HR naar BR.
  2. Fase 2 : Verhuizen van BR naar WR: Mr. Geuens en Mr. Taels
  3. Fase 3 : De bewoners van BR zullen verhuisd worden naar de HR
 2. Er zal een transitzone van telkens 4 kamers worden voorzien op Heggerank en Bosrank voor nieuwe bewoners.

 

Met veel vertrouwen kijk ik uit naar de vaccinatie van volgende week maandag en wens u allen een fijn weekend.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Fritz Van Clemen

Directeur

 

Deze update kan je hier in pdf terugvinden.