info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update 22 juni 2021 DVC

nieuwsoverzicht

22.06.2021

Het doorlopen van de vaccinatiecampagne creëert een nieuwe context voor de werking van de dagverzorgingscentra.

De kans op ernstige ziekte vermindert, waardoor de regels voor het leven en werken in het dagverzorgingscentrum kunnen aangepast worden.

Tegelijkertijd blijft het zaak behoedzaam te zijn en de veiligheid niet uit het oog te verliezen. Een dagverzorgingscentrum staat immers niet op zich, maar midden in de samenleving die een algemene dynamiek kent op het vlak van besmettingen, ziektes en overlijdens...

In deze nieuwsbrief lees je meer over de maatregelen en afspraken die gemaakt werden voor het dagverzorgingscentrum.

 

Basismaatregelen

Het navolgen van de algemene voorzorgsmaatregelen is essentieel om een ongecontroleerde groei van de epidemie te vermijden. Dit veronderstelt van iedereen de nodige burger- en verantwoordelijkheidszin.

De basis wordt gevormd door de zes gouden regels voor risicobeheer. Zie https://www.zorg-en-gezondheid.be/nationale-veiligheidsraad-6-gouden-regels-voor-risicobeheer. Deze basis wordt beschouwd als het referentiekader voor maatregelen in de voorziening. Vooral de derde regel: “aandacht hebben voor kwetsbare personen”, laat een doelgerichte, specifieke aanpak toe voor de meest kwetsbare doelgroepen.

  • Het respecteren van de hygiëneregels;
  • Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
  • Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
  • Afstand houden (1,5m);
  • Nauwe contacten beperken;
  • De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

 

Hoe ventileren en koelen?!

GEZONDE KWALITEIT VAN BINNENLUCHT

Voor een gezonde kwaliteit van de binnenlucht is het belangrijk om voldoende te ventileren en verluchten. De WHO benoemt ventilatie ook als belangrijke factor om te voorkomen dat het virus dat COVID-19 veroorzaakt, zich binnen kan verspreiden.

LET OP!

Tijdens een warmteperiode wordt er aanbevolen om ramen en deuren gesloten te houden om de warmte buitenshuis te houden. Ventileren en verluchten wordt pas aangeraden wanneer de buitentemperatuur lager ligt dan de binnentemperatuur.

Zorg er in eerste instantie voor dat de binnenruimtes zo min mogelijk opwarmen.

Op www.warmedagen.be/hoe-afkoelen-bij-warm-weer kan je nog meer tips vinden!

100% vaccinatiegraad dagverzorgingscentrum

Zowel bij de medewerkers als de gebruikers van het dagverzorgingscentrum kunnen we een vaccinatiegraad van 100% optekenen!

 

Versoepelde maatregelen COVID-19 maatregelen?!

Dragen van mondneusmasker?!

Vrijwilligers en medewerkers

Het dragen van een mondneusmasker voor medewerkers en vrijwilligers blijft van toepassing.

Externen

Alle externe personen houden zich aan de preventieve en hygiënische maatregelen en de richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmateriaal. Iedereen - vrijwillige en betaalde medewerkers, externe dienstverleners, enz., uitgezonderd de gebruikers - draagt een chirurgisch mondneusmasker vanaf het betreden van het dagcentrum.

Externen registreren zich bij het binnen komen.

 

Zorgcontacten

De preventie- en hygiënemaatregelen blijven tijdens (zorg)contacten voor de medewerkers gelden, ook al is de vaccinatiegraad bij het zorgpersoneel heel hoog. Dit betekent: het respecteren van de handhygiëne, het verplicht dragen van een chirurgisch mondneusmasker door de medewerkers en vrijwilligers.

Indien mogelijk, dragen ook de gebruikers tijdens de individuele (zorg)contacten een chirurgisch mondneusmasker. 

Verluchten en ventileren!

Deuren en ramen worden open gezet om voldoende te verluchten.

Er werd een CO2 meter aangevraagd.

Omgevingshygiëne

Omgevingshygiëne blijft belangrijk en reiniging en desinfectie moet regelmatig en systematisch gebeuren.

Zo worden bad, zetels, tafels, stoelen en contactpunten van tilliften, rolstoelen en andere hulpmiddelen na elk gebruik gereinigd en regelmatig gedesinfecteerd.

Gebruikers

Gebruikers kunnen vrij bewegen in het dagcentrum.

Bij de contacten tussen gebruikers onderling hoeft de afstandsregel niet langer te worden nageleefd.

Gebruikers zijn niet verplicht om een (chirurgisch) mondneusmasker te dragen als de afstandsregel niet kan worden nageleefd, uitgezonderd – indien mogelijk - tijdens de individuele zorgcontacten.

Het meten van de temperatuur bij aanvang is niet meer noodzakelijk.

Niet medische contactberoepen

Kappers en andere niet-medische contactberoepen (pedicure, schoonheidsspecialist, …) kunnen hun activiteiten in het dagcentrum hervatten.

Bij het uitoefenen van hun activiteiten volgen zij de interfederale richtlijnen inzake hygiëne- en preventiemaatregelen.

Vervoer van gebruikers

Bij individueel vervoer dragen zowel gebruiker als chauffeur een mondneusmasker en ter voorzichtigheid wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de afstandsregel.

Het is aangeraden om na elk vervoer het interieur te reinigen en/of te ontsmetten.

 

Uitbreiding dagverzorgingscentrum

Aangezien de afstandsregels tussen de gebruikers verdwijnt, zijn we in de mogelijkheid om meer gebruikers te ontvangen in een veilige omgeving.

Heeft uzelf, een familielid, een vriend of kennis nood aan een dagbesteding of sociaal contact? Of wil u als mantelzorger even ontlast worden? Aarzel dan niet om ons te contacteren via

dagverzorgingscentrum@dewinde.be of via het nummer 014/84 92 12.

 

 De volledige nieuwsbrief in pdf kan je hier vinden.