info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update 24/02/2021 - Terugschroeven versoepelde bezoekregeling

nieuwsoverzicht

24.02.2021

Beste familie, mantelzorger, medewerker,

2 dagen geleden nam de werkgroep infectiepreventie de beslissing om de bezoekersregeling te versoepelen vanaf 1 maart. Deze beslissing werd genomen op basis van de richtlijnen van de Vlaamse overheid. De richtlijnen stellen dat er een minimale vaccinatiegraad van 90% moet zijn bij de bewoners en van 70% bij de medewerkers.

Onze vaccinatiegraad staat in schril contrast tot deze van de brede bevolking. Deze ligt nog steeds onder de 5%! En hoewel de vaccinatiecentra klaar zijn om te vaccineren, wordt er maar zeer miniem gevaccineerd. Deze week bijvoorbeeld waren er slechts 300 vaccins ter beschikking voor de 2 vaccinatiecentra in onze eerstelijnszone Zuiderkempen. Ook is er nog geen duidelijkheid omtrent het vaccineren van nieuwe bewoners in woonzorgcentra… Zoals u wellicht weet, heeft het virus De Winde heel hard getroffen in de 2e golf. Normaal gezien verblijven er in ons woonzorgcentrum 85 bewoners. Vandaag zijn het er maar 60!

Elke nieuwe opname van een bewoner gebeurt met de nodige voorzichtigheid. De bewoner moet vooraf getest zijn. Hij verblijft in quarantaine op een transitkamer en wordt na 7 verblijfsdagen opnieuw getest. Enkel indien beide testen negatief zijn, mag hij verhuizen naar zijn definitieve kamer. Maar…

Elke nieuwe bewoner is NIET gevaccineerd! En voor de vaccinatiegraad van onze bewoners betekent dit dat elke opname van een niet-gevaccineerde bewoner onze vaccinatiegraad met 2% doet dalen. De vaccinatiegraad van onze bewoners zal morgen gezakt zijn tot onder de 90%.

U kan misschien denken dat dit maar om cijfers gaat. Maar achter elke 2% schuilt een zorgbehoevende oudere die niet beschermd is.

Daarom heeft het crisisteam zonet in spoedzitting beslist om de bezoekersregeling NIET te versoepelen vanaf 1 maart. De huidige maatregelen blijven behouden.

Wij begrijpen dat dit nieuws geen prettig nieuws is om te vernemen. Wij hopen nogmaals op uw begrip. Wij volgen de situatie op de voet en houden u op de hoogte indien er verbetering komt in de vaccinatie.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Fritz Van Clemen

Directeur