info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update 24/12/2020

nieuwsoverzicht

24.12.2020

Werkgroep infectiepreventie

Dinsdag kwam de werkgroep infectiepreventie samen. Dit gebeurde via Skype. Voor het eerst namen ook mantelzorgers deel aan deze werkgroep. Andere geïnteresseerden kunnen nog deelnemen door simpelweg een mailtje te sturen aan fritz.vanclemen@dewinde.be . De werkgroep komt voorlopig elke week samen op dinsdagnamiddag van 14u00 tot 16u00. Naargelang de Covidsituatie in De Winde kan dit veranderen.

De werkgroep heeft eerst alle binnengekomen opmerkingen en suggesties van familieleden en bewoners bekeken. Sommige mails werden reeds beantwoord. Waar het kan, hebben we onze werking aangepast. Op sommige vragen hebben we nog geen antwoord. En op sommige suggesties kunnen we, jammer genoeg, niet ingaan owv het veiligheidsrisico en het algemeen belang.

 

Besmettingen bewoners en medewerkers

Sinds onze laatste mededeling van 18 december werden nog 3 besmette bewoners van afdeling Bosrank verhuisd naar de positieve cohorte op Heggerank. Deze ochtend werd nog een sneltest afgenomen bij een bewoner op Bosrank. De bewoner testte positief en wordt verhuisd naar Heggerank. In samenspraak met onze CRA Dr. Maes werd beslist om de andere bewoners van Bosrank te testen via sneltest. Mogelijks worden er nog bewoners overgebracht naar Heggerank. De bewoners mogen vrij rondlopen op Heggerank en eten ook samen. Het zorgteam wordt ondersteund door een logistiek medewerker en poetsdames. Ook is er een kinesiste, een ergotherapeute, een logopediste en een animatrice aanwezig op Heggerank. Op dit moment verblijven er 16 bewoners met Covid op Heggerank. 1 bewoner werd gisteren overgebracht naar het ziekenhuis en 1 bewoner kwam deze week ook terug uit het ziekenhuis. Jammer genoeg is er de voorbije nacht een bewoner overleden ten gevolge van covid. Dit brengt de trieste balans op 16 overlijdens sinds 20 november. Wij bieden de getroffen families onze oprechte deelneming aan.

Gelukkig kunnen we ook goed nieuws melden. Alle bewoners van afdeling Wijnrank zijn nog steeds negatief.

Afdeling Bosrank beschikt nu over een negatieve cohorte met 14 kamers. Uitgeziekte bewoners die niet meer besmettelijk zijn worden overgebracht van de positieve cohorte Heggerank naar deze negatieve cohorte. Momenteel verblijven er 10 bewoners op de negatieve cohorte. Volgende week maandag 28 december worden er opnieuw bewoners van Heggerank getest. Naargelang de resultaten van deze test worden er bewoners verhuisd van Heggerank naar de negatieve cohorte op Bosrank.

Besmettingen medewerkers

We testen onze medewerkers systematisch elke week. Bij het testen worden we ondersteund door de testbus van het UZA Antwerpen. Uit de test van dinsdag kwam nog 1 besmette zorgkundige aan het licht. Dit brengt het aantal besmette medewerkers op 33. Momenteel zijn er 6 besmette medewerkers die ziek thuis zijn. We wensen hen een spoedig herstel.

Alle medewerkers die besmet zijn geraakt en terugkeren naar De Winde worden getest met een PCR test om hun CT waarde te bepalen. Deze CT waarde duidt hun besmettelijkheid aan. Deze week maandag hebben we 21 medewerkers die covid hebben doorgemaakt opnieuw getest. De zorgmedewerkers met een te lage CT waarde worden enkel ingezet op de positieve cohorte Heggerank. Degenen die een CT waarde hoger dan 30 hebben zijn ‘beschermd’ en niet meer besmettelijk. Zij kunnen werken op Bos- of Wijnrank.

Bezoekregeling

De werkgroep infectiepreventie heeft dinsdag een aantal beslissingen genomen aangaande de bezoekregeling en dit op basis van de covidbesmettingen bij bewoners en medewerkers op dat moment. De bewoners van Wijnrank kunnen opnieuw fysiek bezoek op de kamer ontvangen. De bewoners van de negatieve cohorte Bosrank kunnen ook opnieuw bezoek ontvangen. Voor de andere bewoners van Bosrank wordt de kamerisolatie opgeheven. Omwille van nieuwe besmettingen bij bewoners op Bosrank kunnen we momenteel nog geen fysiek bezoek bij hen toelaten. Zij kregen vandaag een sneltest én een PCR test om valsnegatieven eruit te halen. We wachten op het resultaat van deze testen en zullen dan een beslissing nemen over fysiek bezoek. Fysiek bezoek aan bewoners die verblijven op Heggerank is niet mogelijk.

We vinden het belangrijk dat bewoners in terminale levensfase toch fysiek bezoek krijgen van hun naasten. Er wordt maximaal getracht om naasten afscheid te laten nemen. Dit bezoek wordt beperkt tot maximum 2 geregistreerde bezoekers per keer. Enkel volwassen naasten worden toegelaten. Het bezoek van een kind vergezeld door zijn ouder(s) kan enkel worden toegelaten na overleg met het zorgteam en de CRA. De naasten dragen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): dragen van minstens een chirurgisch mondneusmasker, niet-steriele handschoenen, wegwerpschort met lange mouwen en, bij mogelijkheid tot spatten of hoestende/niezende bewoner, ook een spatbril of gezichtsscherm. De naasten mogen het gezicht van de bewoner in de terminale fase niet aanraken. De armen en handen kunnen wel aangeraakt worden (de naasten dragen niet-steriele handschoenen). Bezoekers gaan na het verlaten van de bewonerskamer niet op bezoek bij andere bewoners.

Vaccinatie

De Europese Commissie keurde maandag, na het positieve advies van het Europees geneesmiddelen-agentschap (EMA) het vaccin van Pfizer/BioNTech goed. Er zijn momenteel onvoldoende vaccins beschikbaar om iedereen in de ouderenzorg tegelijk te vaccineren in januari en februari 2021. Het voorstel dat vanuit Vlaanderen voorligt is om prioritair in te zetten op volgende doelgroep:

  • Bewoners van woonzorgcentra
  • Bewoners van assistentiewoningen die fysiek verbonden zijn aan het woonzorgcentrum (het is nog niet duidelijk of dit voor De Winde het geval is!).
  • Bewoners in centra voor herstelverblijf

De directie zal, in afstemming met de medisch verantwoordelijke, moeten nagaan of de vaccinatie zinvol is rekening houdend met de 2 vaccinatiemomenten en de duurtijd van 21/28 dagen tussen de vaccinatiemomenten.

Medewerkers in de ouderenvoorzieningen zullen aan bod komen van zodra er meer vaccins beschikbaar zijn. Het is de intentie om aan iedereen uit deze eerste fase 1a in de eerste twee kwartalen van 2021 de mogelijkheid te bieden om zich te laten vaccineren.

De bewoners van groepen van assistentiewoningen die op dezelfde campus liggen als het woonzorgcentrum en hiermee een organisatorisch geheel vormen en de centra voor dagverzorging zullen in een volgende fase aan bod komen, samen met de ambulante 65-plussers en risicopatiënten.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid ontwikkelde campagnemateriaal als ondersteuning om de vaccinatiecampagne aan te kondigen en waarmee we vragen en bezorgdheden van bewoners, familie en personeel kunnen beantwoorden. De themawebsite https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-in-de-woonzorg zal continu worden aangevuld met bijkomende informatie. De twee webinars kunnen herbekeken worden op: https://www.laatjevaccineren.be/webinar-vaccinatie-in-wzc . Op de volgende websites vindt u meer informatie en antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over COVID-19-vaccins:

https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie

https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/vaccinatie

https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_vragen_en_antwoorden_over_de_covid_19_vaccins

Mocht u vragen hebben hierover mail ons dan gerust via info@dewinde.be.

 

Ik wens iedereen aan de vooravond van kerstmis uitdrukkelijk te bedanken voor de inspanningen de afgelopen maanden en eindig met u en uw dierbaren een zalig kerstmis te wensen.

Fritz Van Clemen

Directeur

Je kan de update hier in PDF terugvinden.