info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update 26 april 2021

nieuwsoverzicht

26.04.2021

Woensdag 21 april kwam de werkgroep infectiepreventie samen. Het aantal gevaccineerden, het (snel)testen en de geldende maatregelen stond op de agenda.
In deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de gemaakte afspraken.
Wanneer u wenst aan te sluiten bij het volgende familie-overlegmoment kan je dit laten weten door een mailtje te sturen aan info@dewinde.be.

 

Met vriendelijke groet,
Fritz Van Clemen Directeur

 

 

 

In de toekomst zal enkel een algemene tes-ting gebeuren wanneer zich een vorm van uitbraak voordoet.


MEDEWERKERS


Niet gevaccineerde medewerkers krijgen 2 keer per week de mogelijkheid om een sneltest te laten afnemen.
Wanneer een medewerker tijdens zijn shift ziek wordt en COVID-symptomen vertoont, zal er bij niet-gevaccineerde medewerkers een sneltest & een PCR-test afgenomen worden. Na een 15-tal minuten is de uitslag van de sneltest bekend. Bij een positief resultaat gaat het personeelslid onmiddellijk in isolatie thuis en verwittigt de huisarts. Bij een negatief resultaat gaat de medewerker eveneens naar huis en verwittigt de huisarts. Gevaccineerde medewerkers gaan in quarantaine en verwittigen hun huisarts.
Wanneer een medewerker ziek wordt en COVID-symptomen vertoont wanneer hij/zij thuis is, verwittigt hij/zij de huisarts en wordt een PCR-test aangevraagd.
Wanneer een medewerker een melding maakt van een risicocontact zal de situatie individueel worden bekeken. Bij niet gevaccineerde medewerkers wordt een sneltest en een PCR-test afgenomen. Bij gevaccineerde medewerkers wordt een PCR-test afgenomen.


Een schematisch overzicht is binnenkort terug te vinden in het interne COVID-draaiboek.


Belangrijk om weten


Personen die in voorafgaande periode van 90 dagen positief waren, worden niet getest. Er worden geen Ag-sneltesten afgenomen bij gevaccineerden.


EXTERNEN


Bij (niet gevaccineerde) externe dienstverleners wordt een sneltest afgenomen wanneer zij toegang wensen tot het woonzorgcentrum.


STUDENTEN


Bij (niet gevaccineerde) studenten wordt op dag 1 een snel-test afgenomen. Nieuwe studenten worden zo snel mogelijk doorgegeven voor vaccinatie.


VRIJWILLIGERS


De vrijwilligers worden door Elien gecontacteerd over een eventuele heropstart en vaccinatie.


NIEUWE BEWONERS & HEROPNAME


Bij de opname van nieuwe bewoners hanteren we nog steeds volgende richtlijnen: Nieuwe bewoners worden via de transitzone opgenomen. Vóór de opname wordt een COVID-19 test afgenomen en op de 7de dag van opname wordt een tweede PCR test afgenomen. Tot het resultaat gekend is, verblijven de nieuwe bewoners in de transitzone. Bezoek aan bewoners die verblijven in de transitzone is mogelijk. De geregistreerde bezoeker komt het woonzorg-centrum binnen langs de toegangsdeur aan de transitzone en gaat ook langs deze weg het woonzorgcentrum weer buiten.
Bij heropname van bewoners na een ziekenhuisverblijf hanteren we volgende richtlijnen: Vóór de heropname in het WZC wordt een PCR-test afgenomen in het ziekenhuis. Bewoners mogen rechtstreeks naar hun kamer, maar gaan in contactdruppelisolatie. Op dag 7 wordt een 2e PCR-test afgenomen. Bezoek is tijdens de contactdruppel isolatie niet mogelijk. Wanneer de 2e test negatief is, wordt de isolatie opgeheven.


TERUGKEER NA EEN EXTERNE ACTIVITEIT (bv consultatie, familiebezoek, uitstap, …)


Door het diensthoofd zal een inschatting gemaakt worden van risicovol gedrag. Bij niet-gevaccineerden wordt indien risico een Ag-sneltest afgenomen gevolgd door een PCR-test; bij gevaccineerden wordt een PCR-test afgenomen. De bewoner gaat in contactdruppelisolatie op de eigen kamer.


BEWONERS MET (COVID)-SYMPTOMEN


Bij gevaccineerde bewoners wordt 1 x een PCR-test afgenomen. De bewoner gaat in contactdruppel isolatie op de eigen kamer tot het resultaat bekend is. Bij niet gevaccineerde bewoners zal op dag 1 en dag 7 een PCR-test worden afgenomen. De bewoner blijft op te kamer tot het resultaat gekend is.

 

De volledige nieuwsbrief kan je hier in PDF terugvinden.