info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update 4 mei 2021

nieuwsoverzicht

04.05.2021

In woonzorgcentra met een voldoende hoge vaccinatiegraad kon er al opnieuw meer contact zijn tussen bewoners onderling en kon elke bewoner enkele contacten apart ontvangen. Dankzij de oplopende vaccinatiegraad buiten de woonzorgcentra en met de maatregelen die vanaf 8 mei aangekondigd zijn voor de algemene bevolking, heeft de Taskforce COVID-19 Zorg beslist dat er ook in de woonzorgcentra vanaf 10 mei meer mogelijkheden kunnen zijn voor bezoek en ontmoetingen.

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg hieromtrent kwam de werkgroep infectiepreventie samen.

In deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de gemaakte afspraken en wat dit juist inhoudt voor De Winde.

 

Wanneer u wenst aan te sluiten bij het volgende familie-overlegmoment kan je dit laten weten door een mailtje te sturen aan info@dewinde.be.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fritz Van Clemen
Directeur

 

 

KAMERBEZOEK (vanaf 10 mei 2021)

Per bewoner kunnen de 3 reeds geregistreerde bezoekers alle dagen op bezoek komen. (Dit kan al vanaf vandaag!)

Bijkomend kan elk van deze 3 geregistreerde bezoekers vanaf 10 mei iemand meebrengen om op bezoek te komen. Indien men onder hetzelfde dak woont kan dit bezoek doorgaan op de kamer van de bewoner.

LET OP! Er wordt steeds maar 1 bezoeker tegelijkertijd toegelaten op de kamer (tenzij u onder hetzelfde dak woont (max 2)), dus spreek goed af wie op welk tijdstip langskomt.

Indien de extra bezoeker, die meekomt met de geregistreerde bezoeker, niet onder hetzelfde dak woont als de geregistreerde bezoeker, dan kan het bezoek doorgaan in de cafetaria (tijdens de openingsuren van de cafetaria) of buiten.

LET OP! De bewoner wordt door de geregistreerde bezoeker in de kamer van de bewoner opgehaald. Deze geregistreerde bezoeker brengt de bewoner ook weer naar de afdeling na het bezoek.

Met onderstaand voorbeeld trachten we de bezoekregeling te verduidelijken:

Bezoeker JAN, PAUL en MAGDA werden geregistreerd als bezoeker (=knuffelcontact) voor bewoner GUSTA.

JAN woont samen met IRMA, JEF en KATLEEN.

PAUL woont samen met MIA

MAGDA woont alleen.

 

  • JAN kan samen met IRMA op bezoek komen op de kamer van GUSTA. De volgende dag kan JAN samen met JEF op bezoek komen bij GUSTA. Ook KATLEEN kan samen met JAN op bezoek komen bij GUSTA (in de kamer). JEF en KATLEEN kunnen echter niet samen op bezoek komen in de kamer bij GUSTA. Zij moeten steeds vergezeld zijn door JAN én er worden maximaal 2 bezoekers die onder hetzelfde dak wonen in de kamer toegelaten.

 

  • PAUL en MIA kunnen eveneens samen op bezoek komen bij GUSTA in de kamer. PAUL kan de volgende dag weer bij GUSTA op bezoek komen met één van zijn kinderen (wonen niet onder hetzelfde dak). Dit bezoek kan NIET in de kamer van GUSTA maar wel in de cafetaria (enkel tijdens de openingsuren van de cafetaria, zijnde woensdag en zondag van 14u-17u) of buiten.

 

  • MAGDA woont alleen maar brengt haar buurvrouw mee om een bezoekje te brengen. Ook dat kan maar NIET op de kamer van GUSTA. Dit bezoek kan plaatsvinden in de cafetaria (enkel tijdens de openingsuren van de cafetaria, zijnde woensdag en zondag van 14u-17u) of buiten. MAGDA haalt GUSTA op in de kamer en brengt haar na het bezoek ook weer terug.

 

BEZOEKEN IN OPENLUCHT MET MAX 10 PERSONEN

Wanneer het weer het toelaat kan er ook buiten op de site van De Winde een bezoek plaatsvinden.

Voor bezoeken in openlucht volgen we de Nationale richtlijnen en  kan er bijgevolg met maximaal 10 personen samen gekomen worden, bewoner inclusief. Weliswaar met het respecteren van de afstandsregels en het dragen van een mondneusmasker.

LET OP! De geregistreerde bezoeker haalt de bewoner op om buiten te gaan. Het is ook de geregistreerde bezoeker die de bewoner weer terug naar de afdeling/kamer brengt.

 

CAFETARIA TERUG OPEN vanaf woensdag 12 mei!

De cafetaria kan terug geopend worden als ontmoetingsruimte voor bewoners met hun bezoeker.

Voorlopig zal de cafetaria enkel op woensdag en zondag geopend zijn en dit van 14u tot 17u.

De tafels in de cafetaria zullen zo geplaatst worden dat er voldoende afstand is tussen de tafels. U kan maximaal met 4 personen rond de tafel plaatsnemen. Verplaatst geen stoelen.

U wordt bediend aan tafel. Wanneer u heeft plaatsgenomen, mag het mondneusmasker worden afgezet. 

De bewoners van de assistentiewoningen hebben de mogelijkheid om een tafel in de cafetaria te reserveren.

 

OPNAME NIEUWE BEWONERS

De transitzone voor nieuwe bewoners wordt vanaf 10 mei 2021 opgeheven. Bij de opname van nieuwe bewoners hanteren we volgende richtlijnen: Vóór de opname wordt een PCR-test afgenomen en op de 7de dag van opname wordt een tweede PCR-test afgenomen. Tot het resultaat gekend is, verblijven de nieuwe bewoners in contactdruppelisolatie. Bezoek is mogelijk tijdens deze contactdruppelisolatie-periode. De bezoeker komt het woonzorgcentrum binnen langs de toegangsdeur aan de zij-ingang en gaat ook langs deze weg het woonzorgcentrum weer buiten. De bezoeker draagt (de ter beschikking gestelde) beschermkledij gedurende het bezoek.

ALGEMENE MAATREGELEN

EXTERNEN

Bij (niet gevaccineerde) externe dienstverleners wordt een sneltest afgenomen wanneer zij toegang wensen tot het  woonzorgcentrum, tenzij men een COVID-vaccinatiekaart kan voorleggen.

STUDENTEN

Bij (niet gevaccineerde) studenten wordt op dag 1 een sneltest afgenomen. Nieuwe studenten worden zo snel mogelijk doorgegeven voor vaccinatie.

 

MEDEWERKERS

Bij het zorgpersoneel in Vlaanderen is de vaccinatiegraad heel hoog; toch blijven de voorzorgsmaatregelen voor het personeel behouden. Zij blijven verplicht een mondneusmasker dragen.

Niet gevaccineerde medewerkers krijgen 2 keer per week de mogelijkheid om een sneltest te laten afnemen.

Respecteren van de handhygiëne is sowieso een must, ook zonder COVID-19 is dat belangrijk. Externe animatoren krijgen nog geen toegang tot het woonzorgcentrum.

 

ALGEMENE HYGIENEMAATREGELEN

Voldoende en regelmatig ventileren en verluchten blijft een belangrijke hygiënische maatregel.

Richtlijnen daarover zijn verzameld op de website van Zorg en Gezondheid: www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu-in-wzc.

Algemene voorzichtigheid en waakzaamheid in de woonzorgcentra blijft geboden en de Taskforce Zorg zal de evolutie in de woonzorgcentra blijven opvolgen. 

 

Wie draagt waar & wanneer een mondneusmasker?!

  • Bij het binnenkomen van het woonzorgcentrum draagt iedereen (+12) een chirurgisch mondneusmasker.
  • Iedereen (+12), ook de bewoner, draagt een mondneusmasker wanneer hij/zij zich in de centrale gang begeeft.
  • De bewoner wordt niet verplicht een mondneusmasker te dragen bij bezoek op de kamer.
  • Niet geregistreerde bezoekers (+12) dragen steeds een mondneusmasker (tenzij tijdens het nuttigen van een drankje in de cafetaria).
  • Wanneer u buiten afspreekt is het aan te raden een mondneusmasker te dragen. Ook de bewoner draagt een mondneusmasker wanneer de 1,5 m afstand niet gegarandeerd kan worden.
  • Medewerkers dragen ten allen tijde een mondneusmasker.

 

De volledige nieuwsbrief kan u hier in PDF terugvinden.