info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update 8/01/2021

nieuwsoverzicht

08.01.2021

Beste familie, mantelzorger, medewerker,

 

Woensdag kwam de werkgroep infectiepreventie samen. Dit gebeurde opnieuw deels via Skype. Zoals vorige keer namen ook nu mantelzorgers deel aan deze werkgroep. We kregen ook nog enkele reacties van bewoners en familie via mail of Facebook binnen die we hebben besproken. Geïnteresseerde mantelzorgers kunnen nog deelnemen door simpelweg een mailtje te sturen aan fritz.vanclemen@dewinde.be . De werkgroep komt voorlopig elke week samen op dinsdag- of woensdagnamiddag van 14u00 tot 16u00. Naargelang de Covidsituatie in De Winde kan dit veranderen.

Besmettingen bewoners

24 december was de laatste dag waarop we besmette bewoners van Bosrank naar de positieve cohorte Heggerank hebben moeten verhuizen. De voorbije 2 weken zijn er nog 2 bewoners overleden aan Covid-19. Onze gedachten en ons medeleven zijn bij de getroffen families.

Afdeling Heggerank

Op onze positieve cohorteafdeling verblijven momenteel nog 14 bewoners. 13 onder hen woonden oorspronkelijk op afdeling Bosrank. De voorbije 2 weken werden alle bewoners hertest. Verschillende bewoners testten negatief en sommigen testten nog positief maar vertonen geen covid-symptomen meer én hun CT-waarden (graad van besmettelijkheid) zijn gunstig. Slechts 1 bewoner heeft minder goede resultaten. De werkgroep infectiepreventie nam dan ook de beslissing om de negatieve cohorte op te heffen. Daartoe wordt momenteel een plan uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel van dit plan is een nieuw toestel dat we in Frankrijk hebben aangekocht, de NocoSpray. Dit toestel vernevelt waterstofperoxide dat niet alleen het covid-19 virus doodt maar ook MRSA, Clostridium, griep en andere bacteriën en virussen.

Afdeling Bosrank

Op de negatieve cohorte met 14 kamers verblijven momenteel 11 bewoners. Deze 11 uitgeziekte bewoners zijn afkomstig van afdeling Heggerank. Op de andere 16 kamers van de open afdeling verblijven nog 10 bewoners. Er zijn geen besmettingen meer bijgekomen waardoor eindelijk onze bewoners opnieuw fysiek bezoek kunnen krijgen op hun kamer.

Afdeling Wijnrank

Nog steeds niets dan goed nieuws van deze afdeling. Alle 23 bewoners zijn nog steeds covid-vrij! Zij konden al voor Kerstmis bezoek ontvangen op de kamer.

 

Besmettingen medewerkers

We testen wekelijks onze medewerkers. De laatste test is deze week dinsdag doorgegaan. Momenteel zijn er nog 5 besmette medewerkers die ziek thuis zijn. We wensen hen een spoedig herstel.

 

Interne verhuis bewoners

Sinds 20 november zijn veel bewoners noodgedwongen en vaak met veel spoed moeten verhuizen naar een andere kamer of naar een andere afdeling. We begrijpen dat dit met heel wat emoties gepaard is gegaan. Ook was het niet evident voor hun naasten die een verhuis meestal via de telefoon moesten vernemen. De mededeling kwam soms laat en onze excuses hiervoor.

Om het opnieuw verhuizen van bewoners tot een minimum te beperken én om een betere afstemming te krijgen tussen de bewonerskamers en de noden werd beslist om van afdeling Bosrank de afdeling te maken voor personen met dementie. Het ganse team Heggerank verhuist natuurlijk mee met hun gekende bewoners naar Bosrank.

Deze beslissing betekent enerzijds dat de bewoners van kamers 2.01 tem 2.14 op Bosrank blijven wonen en anderzijds dat de Bosrankbewoners die wonen op kamers 2.15 tem 2.30 dienen te verhuizen naar afdeling Heggerank. Daar worden ze herenigd met hun medebewoners (die al waren verhuisd naar Heggerank) die ondertussen uitgeziekt zijn. Het ganse team Bosrank verhuist op haar beurt naar afdeling Heggerank.

We willen de mogelijkheid bieden aan bewoners en hun families om een kamer naar keuze te nemen en dit in de mate van het mogelijke. Deze keuze mag telefonisch of per e-mail gericht worden aan Els Hermans van de sociale dienst. Els is elke werkdag te bereiken op telefoonnummer 014/849206 en per e-mail els.hermans@dewinde.be . Graag de keuze kenbaar maken tegen ten laatste 15 januari. De bewoners en/of hun eerste vertegenwoordiger/mantelzorger zullen ook telefonisch worden gecontacteerd.

Deze week werden de zorgteams ingelicht door de directie. De negatieve cohorte Bosrank zal worden opgeheven. Ondertussen werd begonnen met het poetsen en vernevelen van de vrije kamers op afdelingen Bosrank en Heggerank zodat ook de positieve cohorte op vrij korte termijn kan opgeheven worden. Ten vroegste dinsdag 19 januari wordt er gestart met het verhuizen van de bewoners. Het personeel staat in voor het verhuizen. Geregistreerde bezoekers die wensen te helpen bij de verhuis van hun familielid mogen dit ook aan het diensthoofd kenbaar maken.

 

Met vriendelijke groeten,

Fritz Van Clemen

Directeur

 

Het nieuwsbericht kan je hier in pdf terugvinden.