info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update COVID-vaccinatie

nieuwsoverzicht

08.01.2021

Beste bewoner, mantelzorger, medewerker,

 

Na proefvaccinaties in enkele woonzorgcentra nog voor het jaareinde kwam deze week de vaccinatie van bewoners van woonzorgcentra echt op gang. De eerste opzet was om alle bewoners in januari 2021 te vaccineren en nadien de medewerkers. Ondertussen werd de vaccinstrategie van ons land meermaals bijgesteld door de Interministeriële Conferentie (IMC). Ook werd een 2e vaccin van Moderna de afgelopen week goedgekeurd door Europa. Hierdoor kan het tempo waarmee er gevaccineerd wordt gevoelig worden opgetrokken en dus ook onze vaccinaties! Hierbij een overzicht.

 

Vaccinatie bewoners

Gisteren kregen we het verlossende bericht dat De Winde op zaterdag 16 januari 2021 90 vaccins geleverd krijgt!

In onze werkgroep infectiepreventie van woensdag werd het vaccinatiedraaiboek Covid-19 overlopen dat het Agentschap Zorg en Gezondheid ter beschikking heeft gesteld. Ook werd de checklist bekeken. Een lijst van alle bewoners (WZC én GAW) die in aanmerking komen voor een vaccin werd opgemaakt. Aangezien de bewoner zijn toestemming moet geven voor het toedienen van het vaccin werd gestart met de mondelinge bevraging van alle wilsbekwame bewoners en de wettelijk vertegenwoordiger van de wilsonbekwame bewoners. De antwoorden worden genoteerd in het zorgdossier van de bewoner. Ook werden de huisartsen door onze CRA bevraagd of er tegenindicaties zijn. Ik kan u al melden dat alle bewoners van de assistentiewoningen en alle bewoners van de Wijnrank hebben toegezegd. De bevraging van de bewoners van Heggerank en Bosrank is nog volop aan de gang maar we hebben er alle vertrouwen in dat ook daar een zeer grote bereidheid is om zich te laten vaccineren.

In de werkgroep werd ook een timing opgemaakt:

  • 16/01/2021 dag waarop vaccins en materiaal worden geleverd
  • 18/01/2021 dag van de eerste vaccinatie
  • 5/02/2021 dag waarop vaccins en materiaal worden geleverd
  • 8/02/2021 dag van tweede vaccinatie

Indien een bewoner ziek is (bevestigde Covid-19) zal de vaccinatie worden uitgesteld en kan deze ten vroegste uitgevoerd worden op:

  • 14 dagen na het verdwijnen van de laatste symptomen bij een symptomatische COVID-besmetting;
  • 14 dagen na de positieve PCR test bij een asymptomatische COVID-infectie ten vroegste.

Vooraf aan de vaccinatie worden nog de nodige PCR tests afgenomen bij de bewoners.

 

Paula Torfs werd voorts aangesteld als vaccinatieverantwoordelijke voor De Winde. Zij is het aanspreekpunt in De Winde  voor alles wat de interne organisatie van de vaccinatie betreft. Dr. Jan Maes, CRA zal samen met 2 vaccinatieteams van telkens 2 eigen verpleegkundigen de vaccins toedienen. De vaccinatieteams krijgen nog opleiding over het vaccin (voorbereiding en toediening) en de mogelijke bijwerkingen. De teams komen langs op de afdelingen en op de GAW en zorgen nadien ook voor een correcte registratie in de online toepassing Vaccinnet, waar je je vaccinaties via www.myhealthviewer.be zelf kan bekijken.

 

Vaccinatie medewerkers

Vandaag werd de vaccinbestelling geplaatst voor de medewerkers. De overheid heeft criteria bepaald wat er onder medewerkers verstaan wordt. Een medewerker moet verbonden zijn aan De Winde met een arbeidscontract. Ook personen die via een uitbestede dienst in De Winde aanwezig zijn komen in aanmerking. We denken dan aan onze centrale diensten te Turnhout en aan onze cateraar Veresto. Ook stageairs,  jobstudenten en interimcontracten die op beide vaccinatiemomenten aanwezig zijn kunnen een vaccin krijgen.

Bij de vaccinatie van bewoners én medewerkers zullen er overschotten zijn. Deze vaccins zullen we natuurlijk niet weggooien! We mogen deze gebruiken om ook onze zelfstandige pedicure te vaccineren maar ook de geregistreerde vrijwilligers/mantelzorgers. De werkgroep infectiepreventie zal een reservelijst opstellen en de personen verwittigen zodat ook zij hun toestemming kunnen geven.

Aangezien wij onze bewoners vaccineren op maandag 18 januari 2021 vraagt de overheid om diezelfde dag ook de medewerkers te vaccineren op voorwaarde dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor het 2e vaccinatiemoment in februari. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal samen met de 13 HUB-ziekenhuizen een planning opstellen. Wij verwachten volgende week hun antwoord en houden jullie op de hoogte!

De vaccinatie is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden! Hier vind je een flyer met meer info over de vaccinatie. Elke medewerker zal de volgende week persoonlijk worden aangesproken door de leidinggevende met de vraag of men zich wil laten vaccineren. Woonzorgcentra die hun personeel al bevraagd hebben rapporteren dat meer dan 98% van de medewerkers zich wil laten vaccineren! Ik heb er alle vertrouwen in dat De Winde minstens even goede cijfers zal kunnen voorleggen!

 

Jij laat je toch ook vaccineren?!

 

Volgende week woensdag komt de werkgroep opnieuw samen. We zullen nadien opnieuw een mededeling verspreiden tenzij natuurlijk er nieuwe belangrijke informatie opduikt!

 

Met vriendelijke groeten,

Fritz Van Clemen

Directeur