info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

COVID-vaccinatie

Wij zeggen JA!

 

 

Nog niet overtuigd? Neem dan zeker een kijkje op de website www.laatjevaccineren.be of in deze folder!

 

Zorg coronavaccinatie basis A3 1 v2
de winde beeldlogo eerste vaccinatie op 18 januari

Vaccinatie bewoners

We kregen het verlossende bericht dat De Winde op zaterdag 16 januari 2021 90 vaccins geleverd krijgt!
In onze werkgroep infectiepreventie van werd het vaccinatiedraaiboek Covid-19 overlopen dat het Agentschap Zorg en Gezondheid ter beschikking heeft gesteld. Een lijst van alle bewoners (WZC én GAW) die in aanmerking komen voor een vaccin werd opgemaakt. Aangezien de bewoner zijn toestemming moet geven voor het toedienen van het vaccin werd gestart met de mondelinge bevraging van alle wilsbekwame bewoners en de wettelijk vertegenwoordiger van de wilsonbekwame bewoners. De antwoorden worden genoteerd in het zorgdossier van de bewoner. Ook werden de huisartsen door onze CRA bevraagd of er tegenindicaties zijn.

We kunnen u al melden dat alle bewoners van de assistentiewoningen en alle bewoners van de Wijnrank hebben toegezegd. De bevraging van de bewoners van Heggerank en Bosrank is nog volop aan de gang maar we hebben er alle vertrouwen in dat ook daar een zeer grote bereidheid is om zich te laten vaccineren.
In de werkgroep werd ook een timing opgemaakt:
 16/01/2021 dag waarop vaccins en materiaal worden geleverd
18/01/2021 dag van de eerste vaccinatie
 5/02/2021 dag waarop vaccins en materiaal worden geleverd
 8/02/2021 dag van tweede vaccinatie
Indien een bewoner ziek is (bevestigde Covid-19) zal de vaccinatie worden uitgesteld en kan deze ten vroegste uitgevoerd worden op:
 14 dagen na het verdwijnen van de laatste symptomen bij een symptomatische COVID-besmetting;
 14 dagen na de positieve PCR test bij een asymptomatische COVID-infectie ten vroegste.
Vooraf aan de vaccinatie worden nog de nodige PCR tests afgenomen bij de bewoners.

Meer informatie kan je terugvinden in deze folder.

vaccinatie svg  Aangepast   Aangepast Vaccinatie nieuws
Zorg coronavaccinatie basis A3 2
de winde beeldlogo vaccinatie op 18 januari

Vaccinatie medewerkers

De vaccinbestelling voor de medewerkers werd geplaatst. De overheid heeft criteria bepaald wat er
onder medewerkers verstaan wordt. Een medewerker moet verbonden zijn aan De Winde met een
arbeidscontract. Ook personen die via een uitbestede dienst in De Winde aanwezig zijn komen in aanmerking.
We denken dan aan onze centrale diensten te Turnhout en aan onze cateraar Veresto. Ook stageairs,
jobstudenten en interimcontracten die op beide vaccinatiemomenten aanwezig zijn kunnen een vaccin krijgen.

Aangezien wij onze bewoners vaccineren op maandag 18 januari 2021 vraagt de overheid om diezelfde dag ook de medewerkers te vaccineren op voorwaarde dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor het 2e vaccinatiemoment in februari. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal samen met de 13 HUB-ziekenhuizen een planning opstellen. 
De vaccinatie is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden! In deze flyer kan je meer info vinden over de vaccinatie.

 

vaccinatie svg  Aangepast   Aangepast Vaccinatie nieuws