info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update COVID-vaccinatie 15/01

nieuwsoverzicht

15.01.2021

Deze week kregen we het verlossende bericht dat volgende week maandag 18 januari 2021 niet alleen de bewoners kunnen gevaccineerd worden maar ook de medewerkers! Het 2e vaccinatiemoment is voorzien op maandag 8 februari 2021. Duid dit alvast met stip aan in uw agenda. Hierbij een overzicht met de laatste richtlijnen:

Vaccinatie bewoners

Alle 58 bewoners van het woonzorgcentrum en alle 28 bewoners van onze assistentiewoningen werden gevraagd of ze wensen gevaccineerd te worden. 2 bewoners van het woonzorgcentrum hebben geweigerd en 1 bewoner ligt nog in het ziekenhuis en zal later gevaccineerd worden. 83 bewoners hebben dus JA gezegd wat een vaccinatiegraad is van 98%!

De bewoners worden gevaccineerd in de namiddag tussen 13u en 17u. Onze CRA dr. Jan Maes zal samen met een vaccinatieteam van 2 eigen verpleegkundigen instaan voor de vaccinatie. Zij beschikken over een vaccinatiekar en komen naar de assistentiewoningen en naar de 3 afdelingen. Acute bijwerkingen treden op binnen de eerste 15 minuten na vaccinatie. Alle gevaccineerde personen blijven daarom na de vaccinatie nog 15 minuten onder toezicht. Nevenwerkingen zoals moeheid, hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen en koorts kunnen optreden. Bij navraag in diverse andere woonzorgcentra blijkt dat er nauwelijks sprake is van nevenwerkingen.

Een bewoner die op de vaccinatiedag symptomen heeft van Covid zal niet gevaccineerd worden. Ten vroegste 14 dagen na genezing van de symptomen ttz. minstens 3 dagen koortsvrij en een substantiële verbetering in respiratoire symptomen zal hij kunnen gevaccineerd worden.

Vaccinatie medewerkers

91 medewerkers komen in aanmerking voor vaccinatie. Zij werden allemaal individueel bevraagd. 3 medewerkers hebben een vaccin geweigerd. 7 medewerkers kunnen maandag nog niet gevaccineerd worden omwille van medische redenen of omdat ze zwanger zijn, zwanger wensen te worden binnen de komende 3 maanden of omdat ze nog borstvoeding geven. Wanneer we deze 7 medewerkers niet meetellen komen we op een vaccinatiegraad van 96%!

De medewerkers worden gevaccineerd in de voormiddag vanaf 9u30. Onze bedrijfsgeneeskundige dienst Idewe zal de medewerkers vaccineren. Onze bedrijfsarts dr. Ann Peersman zal samen met verpleegkundige Raf instaan voor de vaccinatie en registratie. Ze worden ondersteund door onze vaccinatieteams. De vaccinatie zal doorgaan in de cafetaria. Alle medewerkers brengen hun identiteitskaart mee. Voor zieke medewerkers gelden dezelfde voorwaarden als voor bewoners (zie hierboven).

Bij de vaccinatie van bewoners én medewerkers zullen er vaccins op overschot zijn. Deze vaccins zullen we natuurlijk niet weggooien! De overheid heeft richtlijnen uitgevaardigd wie er nog mag gevaccineerd worden. Deze personen/groepen zijn de volgende:

  • CRA arts
  • Ondersteunende diensten CGD Turnhout: boekhouding, personeelsdienst, IT en bouw
  • Zelfstandig pedicure
  • Cateraar Veresto
  • Bezoekers centrum voor dagverzorging ‘Het Kasteel’
  • Medewerkers Carrewiel
  • Pastoraal Team
  • Vrijwilligers