info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update 23/02/2021

nieuwsoverzicht

23.02.2021

Beste familie, mantelzorger, medewerker,

 

Maandag 22 februari kwam de werkgroep infectiepreventie weer samen. De uitbreiding van de bezoekregeling en het inzetten van sneltesten voor bezoekers stond op de agenda.

 

Actuele situatie besmettingen bewoners en personeel

Momenteel verblijven er geen bewoners met COVID in het woonzorgcentrum. Bij de opname van nieuwe bewoners hanteren we nog steeds volgende richtlijnen: Nieuwe bewoners worden via de transitzone opgenomen. Vóór de opname wordt een covid-19 test afgenomen en op de 7de dag van opname wordt een tweede test afgenomen. Tot het resultaat gekend is, verblijven de nieuwe bewoners alvast op hun kamer.

 

Impact van de vaccinaties op de maatregelen

Dankzij het engagement van de bewoners en onze medewerkers om zich te laten vaccineren is het mogelijk om versoepelingen in de bezoekregeling toe te staan. Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelt dat wanneer minimaal 90% van de bewoners én minimaal 70% van de medewerkers gevaccineerd is, de richtlijnen voor het bezoek kunnen aangepast worden.

Voor De Winde betekent dit dat we de bezoekregeling vanaf 1 maart 2021 op een voorzichtige wijze zullen uitbreiden met bijkomende geregistreerde bezoekers.

Per bewoner kunnen er dan maximaal 4 personen geregistreerd worden als bezoeker. Er kan telkens maar 1 bezoeker tegelijkertijd op kamerbezoek komen.

Voor elke nieuwe bezoeker wordt het twee wekelijks beurtrolsysteem toegepast. De periodes lopen steeds van de 1ste tot en met de 15de van de maand en van de 16de tot en met de laatste dag van de maand.

De huidige geregistreerde bezoekers (bezoeker 1 & 2) kunnen voortaan elke dag op bezoek komen.

Let op! Er wordt telkens maar 1 bezoeker tegelijkertijd op de kamer van de bewoner toegelaten. Spreek dus onderling goed af wie wanneer op bezoek komt.

Er kan telefonisch aan het diensthoofd doorgegeven worden wie er bijkomend wordt opgegeven als geregistreerde bezoeker.

Elke nieuwe bezoeker zal alvorens hij wordt toegelaten tot het woonzorgcentrum worden ingelicht over de geldende maatregelen. Aan deze nieuwe bezoeker zal tevens een sneltest aangeboden worden. We hopen dat er hiervan maximaal gebruik zal worden gemaakt!

Een eerste infomoment en afname van sneltest wordt voorzien op woensdag 24 februari tussen 14u en 16u. Op 10 maart tussen 14u en 16u wordt eenzelfde infomoment voorzien.

 

Hoe verloopt een bezoek in het woonzorgcentrum?

De bezoeker begeeft zich rechtstreeks naar de afdeling van zijn/haar familielid. De afdelingsdeuren van de afdeling blijven altijd gesloten. De bezoeker belt aan en de deur wordt geopend door het afdelingspersoneel.

Het bezoek kan enkel doorgaan op de kamer. De bezoeker komt niet in de gemeenschappelijke ruimtes (leefruimte van de afdeling) maar begeeft zich rechtstreeks naar de kamer. Indien de bewoner zich in de leefruimte bevindt zal iemand van het personeel de bewoner naar de kamer brengen. De bezoeker kan zijn familielid ook meenemen om buiten op het domein een wandeling te maken.

Zowel de bezoeker als de bewoner dragen een chirurgisch mondneusmasker.

 

Bezoeken in de buitenlucht

In de buitenlucht kan er met vier personen samen gekomen worden. Concreet betekent dit de bewoner en maximaal drie andere personen. Weliswaar met het respecteren van de afstandsregels en het dragen van een mondneusmasker.

Enkel de geregistreerde contacten halen de bewoner op om buiten het woonzorgcentrum te gaan. Personen waarmee buiten afgesproken wordt, kunnen niet geregistreerde bezoekers zijn.

 

Preventieve en hygiënemaatregelen

Hoewel de meeste bewoners en medewerkers in De Winde al voor een tweede keer gevaccineerd zijn, bestaat er nog steeds een risico op het oplopen van een COVID-besmetting bij bewoners, bezoekers of medewerkers. De algemene preventieve en hygiënemaatregelen blijven dan ook gelden. We vragen aan iedereen om ze strikt te blijven toepassen:

 • Pas goede handhygiëne toe
 • Houd steeds 1,5 meter afstand
 • Draag een chirurgisch mondneusmasker
 • Kom niet op bezoek wanneer je symptomen vertoont
 • Leef de quarantainemaatregelen na bij een hoogrisicocontact

 

We willen iedereen er attent op maken dat ook wanneer men gevaccineerd is, men besmet kan worden met COVID. Wanneer je gevaccineerd bent, word je er echter niet of minder ziek van. Het is daarom belangrijk om de algemene hygiënemaatregelen te blijven naleven.

 

Sneltesten bezoek

In functie van het preventief testen van bezoekers werden AG sneltesten besteld. Aan nieuwe bezoekers wordt eenmalig een sneltest aangeboden. Wanneer men positief test, wordt de toegang tot het woonzorgcentrum (14 dagen) ontzegd. Bij de wissel van het bezoek (om 14 dagen) wordt een sneltest aangeboden aan de (nieuwe) geregistreerde bezoeker. Op 24/02/2021 zullen tussen 14u-16u sneltesten worden afgenomen door een verpleegkundige van het woonzorgcentrum.

Een bezoeker met symptomen wordt gevraagd NIET op bezoek te komen in het woonzorgcentrum!

 

Testen bewoners

Wanneer een bewoner symptomen heeft, wordt er steeds een sneltest afgenomen. Bij een negatief resultaat zal een PCR-test afgenomen worden; na 7 dagen wordt een bijkomende PCR test afgenomen om de CT waarden te bepalen.

 

De belangrijkste maatregelen voor De Winde op een rijtje:

Bezoeker

 • Iedereen die De Winde betreedt, draagt een chirurgisch mondneusmasker tijdens de volledige aanwezigheidsduur. Het masker bedekt steeds de mond én de neus.
 • Alle externen die De Winde binnenkomen dienen zich te registreren. Bezoekers die de registratie weigeren, wordt de toegang tot de voorziening geweigerd. De temperatuurcontrole wordt opgeheven.
 • Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de symptomen gedurende 14 dagen niet op bezoek komen.
 • Bezoekers die een hoogrisicocontact hadden of die terugkeren uit een rode zone, kunnen gedurende 10 dagen, te tellen vanaf de dag van terugkeer of de datum van het hoogrisicocontact, niet op bezoek komen. Aansluitend op deze periode van 10 dagen volgt een periode van vier dagen “voorzichtigheid”.

Bewoner

 • Elke bewoner verblijft in een afdelingsbubbel en kan contact hebben met andere bewoners van die afdeling zonder afstand of het dragen van een mondneusmasker.
 • Elke bewoner kan vier geregistreerde contacten ontvangen op zijn kamer. Er wordt telkens één contact tegelijkertijd toegelaten op de kamer. Bewoner én bezoeker dragen een mondneusmasker. (zie eerder).
 • Contacten met andere bezoekers kan niet in de gebouwen van De Winde. Daarvoor dienen de tuinbezoeken. In de buitenlucht kan men met vier personen samenkomen, bewoner inclusief. Enkel de geregistreerde contacten halen de bewoner op om buiten het woonzorgcentrum te gaan.
 • Het verlaten van De Winde voor familiebezoeken, familiebijeenkomsten, … wordt sterk afgeraden. Voor bewoners van de assistentiewoningen gelden de nationale richtlijnen.
 • Er wordt gekozen om blijvend te testen bij terugkeer van een bewoner vanuit het ziekenhuis. De bewoner verblijft op zijn/haar eigen kamer gedurende de isolatie.
 • Bij (interne) verhuis van afdeling dient er geen isolatie toegepast te worden maar wordt er wel voorzichtigheid geboden.
 • Na een positieve test dient er binnen de 2 volgende maanden geen nieuwe test afgenomen te worden, tenzij voor de CT-bepaling. Bij symptomen wordt er steeds een sneltest afgenomen en contactdruppelisolatie toegepast.

Medewerker

 • Werknemers worden zoveel als mogelijk afdelingsgebonden ingezet.

Activiteiten

 • Het pastorale team zal hun werking stilaan terug opstarten. Er wordt een vaste vrijwilliger per afdeling toegekend.
 • Voor de GAW kunnen de vieringen terug opgestart worden, mits het naleven van de afstandsregel (1,5m) en het dragen van een mondneusmasker.
 • De vieringen in het woonzorgcentrum kunnen georganiseerd worden per afdelingsbubbel (gegroepeerd aan tafel). Omdat er onvoldoende ruimte is in de kapel zal deze nog niet geopend worden.
 • Een wandeling maken met de bewoner kan mits het naleven van de richtlijnen. Dus wandelen in grote groep kan nog even niet!
 • Voorlopig kunnen muzikanten enkel optreden in de tent.
 • De cafetaria wordt enkel voor bewoners (niet voor bezoek) terug opgestart. De bediening zal door interne medewerkers of geregistreerde (en gevaccineerde) vrijwilligers gebeuren. Bezoeken aan de cafetaria worden per leefbubbel in combinatie met een activiteit georganiseerd. De ruimte zal na elk bezoek voldoende geventileerd worden. We geven nog graag mee dat de dranken verbruikt in de cafetaria worden aangerekend op de verblijfsnota.

De opening van de cafetaria voor bezoekers kan enkel indien de nationale maatregelen voor de horeca dit toelaten.

 • Voorlopig worden enkel gevaccineerde vrijwilligers ingezet in de vrijwilligerswerking.

Pedicure en kapster

 • Zowel de pedicure als de kapster hebben hun werking hervat.
 • Anja, pedicure, zal de pedicure per afdeling en op de kamer van de bewoner uitvoeren.
 • Onze kapster, Hilde, heeft haar kapsalon weer geopend. Zij zal echter in een 1 op 1 relatie werken. Dwz dat er telkens maar 1 bewoner zich in het kapsalon mag bevinden. Bewoners van 1 afdeling worden op dezelfde dag ingepland.

Bezoek GAW

 • In functie van de bezoekersregeling van GAW, dienen de nationale richtlijnen gevolgd te worden. Tijdens de gebruikersraad van 17/02/2021 werd er door de bewoners van de assistentiewoningen beslist om zich niet te conformeren aan de WZC-maatregelen. Dit wil zeggen dat de tussendeur met de glazen gang afgesloten blijft en dat de GAW bewoners voorlopig geen gebruik wensen te maken van het kapsalon, cafetaria, … .
 • Bewoners van de GAW kunnen, als geregistreerde bezoeker van een bewoner van het woonzorgcentrum, op bezoek komen in het woonzorgcentrum.

Nog steeds ontvangen we van familieleden de vraag om studenten die zich niet wensen te vaccineren de toegang tot het woonzorgcentrum te ontzeggen. Aan deze vraag kunnen we echter geen positief gevolg geven. De overheid besliste echter dat het vaccineren niet verplicht is, doch sterk aangeraden! In de loop van de volgende weken zullen er echter studenten starten met een stage in De Winde die niet in de mogelijkheid waren zich te laten vaccineren. Ook deze studenten kunnen we de toegang tot het woonzorgcentrum niet ontzeggen. De werkgroep besliste wel om bij deze studenten een sneltest af te nemen.

We geven ook nog graag mee dat de bewoners door de afdelingsmedewerkers op de hoogte worden gebracht van de maatregelen die van toepassing zijn in De Winde.

 

Wij kijken hoopvol uit naar de toekomst.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Fritz Van Clemen

Directeur

 

De mededeling kan je hier in pdf terugvinden.