info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

Update 5/02/2021

nieuwsoverzicht

05.02.2021

 • was en ontsmet v2
 • mondneusmasker v3
 • afstand houden v2
 • contacten v2
 • openlucht v3
 • contacten 1 v2

Beste familie, mantelzorger, medewerker,

 

Deze week woensdag kwam een beperkte delegatie van het crisisteam samen.

Actuele situatie besmettingen bewoners en personeel

Er verblijven geen bewoners meer met Covid-19 in De Winde.

Wanneer er nieuwe bewoners worden opgenomen verblijven zij in kamerisolatie tot zij 2x negatief getest hebben op Covid-19. Na 2 negatieve PCR testen kan de kamerisolatie opgeheven worden.

Momenteel zijn er geen personeelsleden die besmet zijn met Covid-19.

Vaccinatie bewoners en personeel

Zoals in de vorige communicatie werd vermeld is de eerste vaccinatieronde van bewoners en medewerkers op 18 januari goed verlopen. Op 8 februari wordt iedereen voor een tweede keer gevaccineerd met het vaccin van PfizerBioNTech. De vaccinatie zal op dezelfde wijze verlopen als deze 1e vaccinatie.

De bewoners worden gevaccineerd in de namiddag tussen 13u en 17u. Onze CRA dr. Jan Maes zal samen met een vaccinatieteam van 2 eigen verpleegkundigen instaan voor de vaccinatie. Zij beschikken over een vaccinatiekar en komen naar de assistentiewoningen en naar de 3 afdelingen. Acute bijwerkingen treden op binnen de eerste 15 minuten na vaccinatie. Alle gevaccineerde personen blijven daarom na de vaccinatie nog 15 minuten onder toezicht. Nevenwerkingen zoals moeheid, hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen en koorts kunnen optreden. Bij navraag in diverse andere woonzorgcentra blijkt dat er nauwelijks sprake is van nevenwerkingen.

Een bewoner die op de vaccinatiedag symptomen heeft van Covid zal niet gevaccineerd worden. Ten vroegste 14 dagen na genezing van de symptomen, ttz. minstens 3 dagen koortsvrij en een substantiële verbetering in respiratoire symptomen, zal hij kunnen gevaccineerd worden.

De medewerkers worden gevaccineerd in de voormiddag vanaf 9u30. Onze bedrijfsgeneeskundige dienst Idewe zal de medewerkers vaccineren. Onze bedrijfsarts dr. Ann Peersman zal samen met verpleegkundige Raf instaan voor de vaccinatie en registratie. Ze worden ondersteund door onze eigen vaccinatieteams. De vaccinatie zal doorgaan in de cafetaria. Alle medewerkers brengen hun identiteitskaart en vaccinatiekaart mee en zorgen ervoor dat de bovenarm gemakkelijk kan vrijgemaakt worden om het vaccin te kunnen plaatsen. Voor zieke medewerkers gelden dezelfde voorwaarden als voor bewoners (zie hierboven).

 

We willen iedereen er nogmaals attent op maken dat de bescherming tegen Covid-19 maar ingaat op dag 10 na de 2e vaccinatie. Dit betekent pas op 18 februari! We vragen uitdrukkelijk dat bewoners, bezoekers én medewerkers zich blijven houden aan de geldende maatregelen.

 

Sneltesten bezoek

Via de media vernam je wellicht dat woonzorgcentra voortaan over sneltesten kunnen beschikken voor bezoekers. De Winde zal alvast bijkomende AG sneltesten bestellen voor de bezoekers van onze bewoners. Het crisisteam stelt voor om elke 14 dagen, bij de wissel van het bezoek, een sneltest aan te bieden aan de (nieuwe) geregistreerde bezoeker.

Een bezoeker met symptomen wordt gevraagd NIET op bezoek te komen in het woonzorgcentrum!

 

Algemene voorzorgsmaatregelen en impact van de vaccinaties op de maatregelen en richtlijnen

Zes gouden regels

Het navolgen van de algemene voorzorgsmaatregelen blijft essentieel om een ongecontroleerde groei van de epidemie te vermijden. Dit veronderstelt van iedereen de nodige burger- en verantwoordelijkheidszin.

De basis wordt gevormd door de zes gouden regels voor risicobeheer. Zie https://www.zorg-en-gezondheid.be/nationale-veiligheidsraad-6-gouden-regels-voor-risicobeheer .

In maart wordt er door Paula en Anja een opfriscursus voor al de medewerkers voorzien. Vanaf september zal er halfjaarlijks een cursus worden ingericht voor startende medewerkers. Infectiepreventie zal een belangrijk onderdeel uitmaken van de cursus.

Voorzorgsmaatregelen in De Winde

Het steeds toepassen van de algemene voorzorgsmaatregelen werkt in belangrijke mate preventief. Het beperkt enerzijds het risico op overdracht tussen personen én het beschermt anderzijds tegen de micro-organismen van de andere persoon.

Mogelijke aanpassingen maatregelen en richtlijnen

In de huidige fase van de epidemie kunnen nog geen wijzigingen of versoepelingen van de maatregelen worden doorgevoerd; ook niet inzake de bezoekregeling. Zelfs als alle medewerkers en bewoners gevaccineerd zijn, moeten de voorzorgs- en hygiënemaatregelen worden aangehouden en moet de naleving van de maatregelen verder worden opgevolgd.

Vanaf 18/02 (= 10 dagen na de 2e vaccinatie) willen we meer perspectief bieden voor onze bewoners en medewerkers. De werkgroep bekijkt hoe we zo veilig mogelijk bijvoorbeeld activiteiten in de cafetaria terug kunnen opstarten, hoe het kapsalon weer kan openen, hoe de pastorale werkgroep kan heropstarten en of het bewonersbezoek kan aangepast worden. Momenteel zal alles nog gebeuren per afdelingsbubbel.

De belangrijkste maatregelen voor De Winde:

 • Iedereen die De Winde betreedt, draagt een chirurgisch mondneusmasker tijdens de volledige aanwezigheidsduur. Het masker bedekt steeds de mond én de neus.
 • Alle externen die De Winde binnenkomen dienen zich te registreren. Bezoekers die de registratie weigeren, wordt de toegang tot de voorziening geweigerd.
 • Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de symptomen gedurende 14 dagen niet op bezoek komen.
 • Bezoekers die een hoogrisicocontact hadden of die terugkeren uit een rode zone, kunnen gedurende 10 dagen, te tellen vanaf de dag van terugkeer of de datum van het hoogrisicocontact, niet op bezoek komen. Aansluitend op deze periode van 10 dagen volgt een periode van vier dagen “voorzichtigheid”.
 • Externen dienen nog steeds bij het betreden van De Winde hun temperatuur te checken.

Bewoner

 • Elke bewoner verblijft in een afdelingsbubbel en kan contact hebben met andere bewoners van die afdeling zonder afstand of het dragen van een mondneusmasker.
 • Elke bewoner kan 1 knuffelcontact ontvangen op zijn kamer. Bewoner én bezoeker dragen een mondneusmasker. Elke 14 dagen kan er gewisseld worden van knuffelcontact (zie eerder).
 • Contacten met andere bezoekers kan niet in de gebouwen van De Winde. Daarvoor dienen de raambezoeken, de tuinbezoeken en de tuinkamerbezoeken. Diverse vormen van contact via sociale media zijn ook mogelijk.
 • Het verlaten van De Winde voor familiebezoeken, familiebijeenkomsten, … wordt sterk afgeraden. Voor bewoners van de assistentiewoningen gelden de nationale richtlijnen.

 

Voor de bewoners van de assistentiewoningen worden de huidige én mogelijks toekomstige maatregelen op een (veilige) gebruikersraad voorgelegd. Deze gebruikersraad zal doorgaan na de tweede vaccinatie.

 

Met vriendelijke groeten,

Fritz Van Clemen

Directeur