info@dewinde.be 014 84 92 20 facebook

RAPS-i Werkgroep

nieuwsoverzicht

01.02.2022

Beste,

Psychosociaal welzijn op de werkvloer verdient alle aandacht. Want wie gelukkig is op het werk, straalt dit ook uit en is productiever. Een organisatie die werkt met gezonde mensen, blijft ook zelf gezond.

Twee jaar geleden werd daarom door IDEWE een “RAPS-i” uitgevoerd. Met deze medewerkersbevraging werden de  A’s in kaart gebracht: Arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. We kregen een zicht op het algemeen psychosociaal welzijn in De Winde. Omdat het psychosociaal welzijn iedereen aanbelangt, werd er in De Winde een werkgroep opgericht.  Deze werkgroep zal de verschillende aspecten uit de bevraging bespreken en een psychosociaal welzijnsbeleid uitwerken.

In deze werkgroep:

  • Uit de medewerkersgroep leidinggevende/directie
  • Uit de medewerkersgroep facilitaire diensten (= technische dienst, logistiek en poets
  • Uit de medewerkersgroep zorg (= 2 zorgkundigen, 2 verpleegkundigen, 2 KELA
  • Verslaggever en communicatie
  • Vertrouwenspersoon
  • Preventieadviseur
  • IDWE preventie adviseur psycho sociale aspecten

Op 6 december 2021 is de werkgroep voor de eerste keer samengekomen. Om te beginnen heeft Sebastiaan Vandun de resultaten van de “RAPS-i” toegelicht.

Uit de resultaten komen er enkele troeven en aandachtspunten naar boven. Op de items sociale steun van leidinggevende, inspraak en procedures scoort WZC De Winde heel goed.

Op jobkenmerken als werkdruk, arbeidsvoorwaarden en emotioneel welbevinden scoren we als voorziening minder goed.

De werkgroep gaat zich nu verder verdiepen in deze aandachtspunten. De werkgroep heeft zich verdeeld in 3 kleinere werkgroepjes om elk met een specifiek aandachtspunt aan de slag te gaan.

De werkgroep zal 4 keer per jaar samenkomen. Zodra er een concreet actieplan is, brengen wij jullie hiervan op de hoogte.  

De enquête zal 5 jaarlijks terugkomen. We hopen tegen de volgende bevraging een verbetering te zien in de resultaten.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de RAPS-i werkgroep kan u steeds bij Sigrid terecht.